Jaroslav Zářecký

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZÁŘECKÝ Jaroslav

II. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 193; 18.

Návrh iniciativní:

na zavedení prodeje mléka mlékárensky ošetřeného v dalších městech, t. 232.

21, 11. XII. 1935; 78.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hosp., dopr. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 96.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud trest. v Praze (urážka na cti podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 12.

žádost odvolána. 142, 18. III. 1938; 3.

okr. soud trest. v Praze (přestupky podle §§ 1 a 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

123, 9. XII. 1937; 4.

žádost odvolána. 142, 18. III. 1938; 3.ISP (příhlásit)