Ferdinand Richter

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1950

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RICHTER Ferdinand

XI. voleb. kraj

ČNS-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. br., parl. úsp. kom. (náhr.), rozp., stál. (náhr.) a ústav.-práv.

Vystoupil z klubu poslanců čsl. strany nár. soc. 30. XI. 1938 a stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na rychlé poskytnutí pomoci občanům a obcím okresu boskovického, kteří byli postiženi živelní pohromou, t. 24.

4, 24. VI. 1935; 4.

aby byla doplněna některá ustanovení trestního zákona ze dne 27. V. 1852, č. 117 ř. z., zákonného článku V/1878 a zákonného článku XL/1914, t. 198.

18, 7. XII. 1935; 31.

na poskytnutí pomoci krajům údolí reky Svitavy na Moravě, t. 836.

86, 11. III. 1937; 4.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu Podk. Rusi, postiženému živelní pohromou, t. 1001.

107, 22. VI. 1937; 5.

na zařazení města Užhorodu do skupiny míst A činovného, t. 1277.

140, 16. III. 1938; 45.

ve věci urychleného provádění investičních prací, t. 1463 (netištěno).

Návrhy pozměňovací:

k t. 490. 50, 5. VI. 1936; 17.

k t. 538. 58, 26. VI. 1936; 56.

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 46.

Návrhy resoluční:

k t. 932. 102, 8. VI. 1937; 22.

k t. 980. 106, 17. VI. 1937; 39.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 243

(zákon, kterým se mění § 11, odst. 1 zákona o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů).

24, 20. XII. 1935; 36, doslov 41.

úst.-práv. výb. zpr. t. 383

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 24. XI. 1926, č. 218 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském).

38, 24. IV. 1936; 3.

úst. práv. výb. zpr. t. 394

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky).

39, 28. IV. 1936; 4.

doslov 41, 30. IV. 1936; 4, oprava tiskové chyby 15.

úst.-práv. výb. zpr. t. 509

(zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o občanském řízení soudním, řízení exekučním a o soudní organisaci).

53, 16. VI. 1936; 26, doslov 31.

úst.-práv. výb. zpr. t. 632

(zákon o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením).

62, 15. X. 1936; 4, doslov 25.

úst.-práv. výb. zpr. t. 707

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 11. XII. 1934, č. 251 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném).

75, 17. XII. 1936; 56.

úst.-práv. výb. zpr. t. 716

(zákon, kterým se prodlužuje účinnost některých zákonných ustanovení v oboru trestního soudnictví a některých ustanovení zákona ze dne 23. V. 1922, č. 168 Sb. z. a n.).

75, 17. XII. 1936; 56.

úst.-práv. výb. zpr. t. 880

(zákon o vojenské polním trestním řízení).

96, 27. IV. 1937; 5, doslov 22, oprava tiskových chyb 23.

úst.-práv. a bran. výb. zpr. t. 990

(zákon, kterým se nově upravuje věková mez pro překládání vojenských soudců do výslužby).

107, 22. VI. 1937; 8.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1169

(zákon o úsporných opatřeních personálních).

125, 14. XII. 1937; 13.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1314

(zákon, jímž se doplňuje ustanovení § 5, odst. 1 zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům).

145, 5. IV. 1938; 30.

doslov 146, 7. IV. 1938; 15.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 14.

Interpelace:

o zestátnění provozu místní dráhy Kuřím-Vereská Bítýška,

t. 362/V. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 589/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

o ústřední organisaci československého motorismu,

t. 362/XVII. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 578/X. 60, 7. X. 1936; 8.

o opatřeních k důstojné representaci Československa na mezinárodní výstavě v Paříži r. 1937,

t. 876/XI. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1070/IV. 112, 29. X. 1937; 11.ISP (příhlásit)