JUDr. Ladislav Rašín

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RAŠÍN Ladislav, Dr.

III. voleb. kraj

NSj, mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. im., rozp. a ústav.-práv.

Vystoupil z klubu NSj de 18. XI. 1938.

153, 18. XI. 1938; 2.

Návrh pozměňovací:

k t. 837. 90, 8. IV. 1937; 45.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 385).

37, 23. IV. 1936; 6.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

88, 31. III. 1937; 17.

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník (t. 844).

92, 15. IV. 1937; 32.

o prohlášení předsedy vlády R. Berana z 13. XII. 1938.

157, 14. XII. 1938; 27.

Interpelace:

ve věci oceňování nájemní hodnoty u objektů užívaných poplatníkem vyměřovacími úřady při ukládání daně činžovní,

t. 305/XXI. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 396/V. 39, 28. IV. 1936; 72.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (zločin podle § 183, § 184 tr. z.).

8, 5. XI. 1935; 18.

kraj. soud trest. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti)

60, 7. X. 1936; 9.ISP (příhlásit)