Rudolf Mlčoch

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MLČOCH Rudolf

XII. voleb. kraj

ŽNJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ústav.-práv.

Zvolen provisorně místopředsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib místopředsednický

1, 18. VI. 1935; 17-18.

Zvolen definitivně místopředsedou poslanecké sněmovny

10, 16. XI. 1935; 5.

Jmenován ministrem průmyslu, obchodu a živností 13. XII. 1937.

124, 13. XII. 1937; 15.

Vzdal se funkce místopředsedy poslanecké sněmovny

126, 15. XII. 1937; 4.

zproštěn úřadu ministra průmyslu, obchodu a živností 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Nár. shrom. na r. 1936, t. 225.

21, 11. XII. 1935; 78.

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1937, t. 700.

72, 10. XII. 1936; 12.

na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu NS., t. 801.

83, II. 1937; 3.

aby byla poskytnuta vydatná a rychlá pomoc obyvatelům olomouckého okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 1004.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění, t. 1012.

107, 22. VI. 1937; 10.

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění RČS, t. 1013.

107, 22. VI. 1937; 10.

Návrh pozměňovací:

k t. 400. 40, 29. IV. 1936; 107.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

5, 25. VI. 1935; 21.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup hospod., doprav. a fin. a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 193.

71, 4. XII. 1936; 33.ISP (příhlásit)