PhDr. Emil Lukáč

Narozen: v roce 1900
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LUKÁČ Emil Boleslav, Dr.

XVI. voleb. kraj.

ČNS-Ľud.

Nastoupil na místo posl. I. Hrušovského, jenž se vzdal mandátu.

Slib vykonal 62, 15. X. 1936; 3.

Volba verifikována 76, 21. I. 1937; 4.

Byl členem výb. kult. a zahr.

Vystoupil z klubu poslanců čsl. strany nár. soc. 17. XI. 1938.

154, 18. XI. 1938; 2.

Stal se členem klubu posl. slov. ľud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na pomoc postiženým živelními pohromami v okr. Parkaň a Želiezovce, t. 948.

102, 8. VI. 1937; 5.

na vydatnou pomoc. krajům postiženým živelními pohromami, t. 1136.

116, 27. XI. 1937; 5.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 932

(zákon o zřízení vysoké školy technické v Košicích)

100, 3. VI. 1937; 5.

doslov 102, 8. VI. 1937; 15.

zahr. výb. zpr. t. 1275

(úmluva o úpravě pohraničního styku mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná dne 17. XI. 1937 v Praze)

143, 29. III. 1938; 11.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 27.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937; odmítá též způsob řeči K. Sidora z 2. XII. 1937.

119, 2. XII. 1937; 50.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 45.

Interpelace:

o urychleném provedení unifikace právního pořádku,

t. 711/V. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 889/III. 98, 20. V. 1937; 4.ISP (příhlásit)