Martin Longa

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1959

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LONGA Martin

XIX. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci obci Toporec, která byla postižena katastrofálním požárem v září 1937 a na poskytnutí vydatné pomoci požárem postiženým občanům, t. 1090.

113, 4. XI. 1937; 4.

na poskytnutí rychlé pomoci obci Plavnica, která byla postižena krupobitím, t. 1393.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Levoči (přečiny rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a 3 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.)

112, 29. X. 1937; 12.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána

150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Levoči (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.)

114, 9. XI. 1937; 5.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána

150, 2. VIII. 1938; 8.ISP (příhlásit)