Adolf Lischka

Narozen: v roce 1897

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LISCHKA Adolf, inž.

V. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. zeměd.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby se ihned poskytla vydatná pomoc obcím: Mladé, Chotiněves, Horní Řepčice, Liběšice, Soběnice, Kotelice, Hlupice, Haslice a Homole v okr. litoměřickém a úštěckém, obci Volevčice v okr. mosteckém a obci Bílině v okr. bílinském, těžce postiženým bouří dne 11. VI. 1937, t. 1035.

112, 29. X. 1937; 10.

aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obcím Velešice, Hošťka a Malešov v okr. Štětí, poškozeným bouří dne 26. V. 1937, t. 1036.

112, 29. X. 1937; 10.

1. aby plánovitě byly zavedeny na celém území státu sazenice bramborů vzdorující rakovině a akce, která se má zahájiti, byla subvencována;

2. aby ihned bylo zrušeno území uzavřené pro rakovinu bramborů a změněna příslušná ustanovení vlád. nař. ze dne 17. VII. 1925, č. 167 Sb. z. a n., t. 1293.

143, 29. III. 1938; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

141, 17. III. 1938; 30.

Interpelace:

naléhavá o úpravě věci ústavu "Deutsche Volksbank für Böhmen" v Litoměřicích,

t. 759. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 792. 80, 18. II. 1937; 4.

o výstraze, udělené posl. Lischkovi, poněvadž mluvil příliš hlasitě,

t. 658/X. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXVIII. 80, 18. II. 1937; 4.

že ústecký okresní úřad bez důvodů sesadil předsedu nestěmického společenstva rozličných živností,

t. 664/X. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XVII. 88, 31. III. 1937; 4.

že litoměřické stát. zastupitelství neprávem všeobecně obvinilo sudetskoněmeckou stranu, předseda Konrád Henlein,

t. 769/XVIII. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 848/XXIX. 91, 9. IV. 1937; 3.

že se jistý orgán stát. policejního úřadu v Litoměřicích zásadně zdráhal užívati němčiny,

t. 861/XVI. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1063/III. 112, 29. X. 1937; 11.

o oznámení, jaké opatření bylo učiněno podle odpovědi. na interp.

t. 848/XXIX. t. 902/XVIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1023/VIII. 112, 29. X. 1937; 10.

o služeb. poklescích orgánů stát. policejního úřadu v Litoměřicích,

t. 911/XXII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XXX. 112, 29. X. 1937; 11.

o protizák. postupu štábního strážmistra Stepiny při schůzích podle § 2 a contrario shromažďov. zákona v Homoli a Třebušíně, okr. Litoměřice,

t. 1330/IV. 148, 10. V. 1938; 6.

že příliš dlouho trvá zabavení koní na přípřeže, provedené při opatřeních v pohraničním území,

t. 1372/VI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Litoměřicích (přečin podle § 14, č. 3 zákona č. 50/23 a přestupek podle § 1 zák. č. 309/21).

85, 5. III. 1937; 4.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

92, 15. IV. 1937; 4.

okr. soud ve Slavonicích (přestupek podle §§ 14, 19 zákona shromažďovacího z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

112, 29. X. 1937; 12.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.ISP (příhlásit)