Alois Langer

Narozen: v roce 1893
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LANGER Alois

XIV. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. in., rozp., soc.-pol. a tech.-doprav.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon, kterým se zrušuje povinnost místních obcí na Moravě a v moravských enklavách přispívati k úhradě platů učitelstva, t. 389.

36, 21. IV. 1936; 5.

aby byla ihned poskytnuta finanční podpora občanům města Slezské Ostravy, postiženým povodní dne 13. IX. 1937, t. 1093.

114, 9. XI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v povodí řeky Bečvy na Valašsku, t. 1101.

114, 9. XI. 1937; 5.

ve věci úpravy stát. československých středních škol v Mor. Ostravě, t. 1153.

122, 4. XII. 1937; 3.

na zřízení jednoročního kursu pro absolventy středních škol při obchodní akademii v Mor. Ostravě, t. 1154.

122, 4. XII. 1937; 3.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1167

(zákon, kterým se prodlužuje a doplňuje zákon ze dne 26. III. 1936, č. 65 Sb. z. a n., o stavebním ruchu)

124, 13. XII. 1937; 7

vyjádření o resolucích 14.

rozp. výb. zpr. t. 1189

(zákon o úpravě stát. příplatku k podpoře nezaměstnaných)

128, 17. XII. 1937; 11.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc. a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 57.

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 31.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. hospod, doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 50.

Interpelace:

o činnosti okres. školního inspektora Antonína Bollarta, v okr. slezsko-ostravském (pol. okr. Frýdek),

t. 861/I. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1047/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.ISP (příhlásit)