Josef Uher

Narozen: v roce 1904

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

UHER Josef

KSČ

IV. vol. kraj - Praha-venkov

Nastoupil po resign. Janu Plhalovi.

Slib vykonal 68, 11. XII. 1952; 7.

Volba verifikována 75, 24. IV. 1953; 3.

Byl členem výb. soc. pol.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 760

(vl. nař. z 3. II. 1954 č. 9 Sb., kterým se mění a doplňuje ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodin. příslušníků).

84, 26. V. 1954; 47.ISP (příhlásit)