Josef Růzha

Narozen: v roce 1911

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RŮZHA Josef

ČS

VIII. vol. kraj - Liberec

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 256

(zákon o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl).

27, 23. III. 1949; 38.

rozp. výb. zpr. t. 402

(zákon o vybírání náhradních přirážek k přímým daním na berní rok 1950).

38, 19. XII. 1949; 20.

soc.-pol. a rozp. výb. zpr. t. 436

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění).

42, 9. III. 1950; 24.

zeměd. výb. zpr. t. 506

(zákon o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění).

47, 12. VII. 1950; 59.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zestátnění zemědělského a lesnického výzkumnictví a o jejich organisaci a správě (t. 116).

15, 25. X. 1948; 11.

o zákonu o všeobecné dani (t. 189).

20, 21. XII. 1948; 54.ISP (příhlásit)