František Řezníček

Narozen: v roce 1915

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŘEZNÍČEK František

KSČ

III. vol. kraj - Mladá Boleslav

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., ověř. a zahr.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 10. V. 1951.

Jeho nástupce František Havlín.ISP (příhlásit)