Jiřina Rainerová

Narozena: v roce 1921

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RAINEROVÁ Jiřina

KSČ

IV. vol. kraj - Praha-venkov

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. hosp., im., inic., soc. pol. a úsp. kom.

Zvolena zapisovatelem Národního shromáždění.

35, 14. X. 1949; 40.

Vzdala se posl. mandátu přípisem ze dne 9. I. 1953.

71, 20. III. 1953; 4.

Její nástupce Marie Sklenářová.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 137

(Úmluva o režimu plavby na Dunaji, podepsaná v Bělehradě 18. VIII. 1948).

19, 2. XII. 1948; 26.

doslov 30.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 27. III. 1952; 269.ISP (příhlásit)