Ján Daniš

Narozen: v roce 1919

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DANIŠ Ján

KSS

308. (Partizánske-Topoľčany)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 28.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. úst. práv. od 18. 4. 1957.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 201

(zákon o občanských průkazech).

23, 19. XII. 1957; 82.

úst. práv. a zdrav. výb., zpr. t. 353

(zákon o dozoru nad bezpečností pří práci ve výrobních družstvech).

34, 19. XI. 1959; 88.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 89) a o zákonu o sociálním zabezpečení (t. 90).

14, 30. XI. 1956; 69.

o zákonu o výchově dorostu z povolání v učebním poměru (učňovský zákon) (t. 284).

29, 12. XII. 1958; 99.ISP (příhlásit)