Rudolf Červený

Narozen: v roce 1923

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČERVENÝ Rudolf

B

15. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 11.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Výb. úst. práv.

Rada poslanců.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 35.

Návrhy iniciativní:

na vydání ústavního zákona o slovenských národních orgánech, t. 66.

11, 31. VII. 1956; 100.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. t. 8-P.

(zákonné opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí).

P 5, 22. XI. 1955.

úst. práv. výb. zpr. t. 289 (zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o soudních poplatcích)

30, 20. II. 1959, 141.

Řeč v rozpravě:

o trestních a soudních zákonech (t. 101, 102, 103, 104).

15, 19. XII. 1956; 55.ISP (příhlásit)