Marie Černá

Narozena: v roce 1920

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČERNÁ Marie

KSČ

80. (Plzeň)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech (t. 123) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů (t. 124).

16, 6. III. 1957; 34.ISP (příhlásit)