Štefan Cap

Narozen: v roce 1917

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CAP Štefan

KSS

355. (Trebišov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 31.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. zahr. od 18. 4. 1957.

Zvolen členem komise (kraj slovenský) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 183

(Úmluva mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o spolupráci v sociálních otázkách se Závěrečným protokolem).

20, 31. X. 1957; 102.

zahr. výb. zpr. t. 306

(Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou, podepsaná v Praze dne 16. ledna 1959).

32, 12. V. 1959; 60.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů (t. 149).

19, 4. VII. 1957; 49.

o zákonu o jednotných zemědělských družstvech (t. 328), o zákonu o výkupu zemědělských výrobků (t. 330), o zákonu o zemědělské dani (t. 329), o zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu (t. 312).

33, 9. VII. 1959; 144.ISP (příhlásit)