František Benko

Narozen: v roce 1921

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BENKO František

KSS

358. (Sobrance-Humenné)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 31.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Zvolen členem komise (kraj slovenský) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.ISP (příhlásit)