Michal Bakuµa

Narozen: v roce 1911

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BAKUĽA Michal

KSS

305. (Nitra-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 28.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem státní kontroly 15. X. 1955.

9, 24. X. 1955; 5.

Zproštěn úřadu ministra Státní kontroly 16. VI. 1956 a jmenován ministrem zemědělství a lesního hospodářství.

11, 30. VII. 1956; 4.

Zproštěn funkce ministra zemědělství a lesního hospodářství 6. 3. 1959.

31, 26. III. 1959; 3.ISP (příhlásit)