František Zupka

Narozen: v roce 1901
Zemřel: v roce 1976

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZUPKA František

KSČ

292. (Komárno)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 27.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34. 10, 9. II. 1956; 12. 18, 18. IV. 1957; 218. 25, 16. IV. 1958; 7. 36, 18. II. 1960; 183.

Zpravodajem:

vlád. návrh t. 4-P

(zákonné opatření předsednictva NS o placené dovolené na zotavenou v roce 1955.)

P 3, 24. II. 1955.

ústavně právní výb. zpr. t. 322

(zákon o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí.)

33, 8. VII. 1959; 12.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí, t. 322.

33, 8. VII. 1959; 12.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS o stát. službě pro míry a váhy, o stát. službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu (t. 2-P).

P 2, 28. XII. 1954.

o Varšavské smlouvě 1955, (t. 24).

6, 24. V. 1955; 31.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (8-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o dětských příspěvcích a o ochranné výchově (t. 9-P).

P 5, 21. XI. 1955.

o provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik k parlamentům a vládám všech států světa ze dne 15. I. 1960 (t. 377).

36, 17. II. 1960; 28.ISP (příhlásit)