Karel Zedník

Narozen: v roce 1902

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZEDNÍK Karel

KSČ

64. (Čes. Budějovice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 14.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. t. 21-P

(zákonné opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích).

P 9, 28. VI. 1956.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19) a o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18).

4, 22. III. 1955; 139.ISP (příhlásit)