Josef Závěta

Narozen: v roce 1903
Zemřel: v roce 1975

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZÁVĚTA Josef

L

249. (Ostrava-Bohumín)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr. od 10. 2. 1956.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34. 10, 9. II. 1956; 12. 18, 18. IV. 1957; 218. 25, 16. IV. 1958; 7. 36, 18. II. 1960; 183.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 172

(Úmluva mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.)

19, 5. VII. 1957; 124.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí (t. 322).

33, 8. VII. 1959; 12.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19) a o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18).

4, 22. III. 1955; 98.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (t. 8-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků (t. 23-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů (t. 22-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných k službě v branné moci (t. 24-P).

P 11, 20. IX. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o dokumentaci investiční výstavby (t. 25-P).

P 11, 20. IX. 1956.

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141.)

17, 17. IV. 1957; 80.

o zákonném opatření předsednictva NS o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů JZD. (31-P.)

P 14, 29. V. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o vedoucích odborů rad národních výborů. (t. 32-P.)

P 15, 10. VII. 1958.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o národních podnicích a některých jiných hosp. organizacích (t. 245)

27, 17. 10. 1958; 126.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek. (t. 33-P.)

P 16, 18. XII. 1958.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, (t. 297) o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení (t. 298)

a o zákonu o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil (t. 299)

31, 26. III. 1959; 32.

o zákonu o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí. (t. 322)

33, 8. VII. 1959; 26.

o návrzích vlády Sovětského svazu na všeobecné a úplné odzbrojení.

P 18, 28. IX. 1959.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 17. II. 1960; 81.

o zákonném opatření předsednictva NS o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích (t. 36-P).

P 19, 2. VI. 1960.ISP (příhlásit)