Ladislav Wait

Narozen: v roce 1904
Zemřel: v roce 1962

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WAIT Ladislav

ČS

193. (Brno-město VIII)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 21.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců 13. 12. 1954.

Výb. zahr. od 10. 2. 1956.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 159

(Protokol, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě.)

19, 5. VII. 1957; 118.

zahr. výb. zpr. t. 184

(Konsulární smlouva mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou.)

20, 31. X. 1957; 104.

zahr. výb. zpr. t. 376

(Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Etiopským císařstvím.)

36, 18. II. 1960; 175.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19) a o rozpočtovém zákonu na rok 1955 (t. 18).

4, 22. III. 1955; 119.

z


ISP (příhlásit)