Miloslav Vecker

Narozen: v roce 1923

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VECKER Miloslav

KSČ

119. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 17.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 13. XII. 1954 o programu vlády.

2, 14. XII. 1954; 98.

o Varšavské smlouvě 1955, (t. 24).

6, 24. V. 1955; 55.

o provolání Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik k parlamentům a vládám všech států světa ze dne 15. I. 1960 (t. 377).

36, 17. II. 1960; 38.ISP (příhlásit)