MUDr. Vlasta Trpíková

Narozena: v roce 1918

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TRPÍKOVÁ Vlasta MUDr.

B, KSČ

259. (Hlučín)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Výb. zdrav.

Zvolena členkou předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

10, 9. II. 1956; 12.

18, 18. IV. 1957; 218.

25, 16. IV. 1958; 7.

36, 18. II. 1960; 183.

Zpravodajem:

vlád. návrh t. 3-P

(zákonné opatření předsednictva NS, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům).

P 3, 24. II. 1955.

zdrav. výb. t. 12-P

(zákonné opatření předsednictva NS o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči).

P 6, 15. XII. 1955.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 13. XII. 1954 o programu vlády.

2, 14. XII. 1954; 101.

o zákonném opatření předsednictva NS o placené dovolené na zotavenou v roce 1955 (t. 4-P).

P 3, 24. II. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích (t. 18-P).

P 7, 12. IV. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organizacích (t. 20-P).

P 8, 1. VI. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků (t. 23-P).

P 10, 19. VII. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky (t. 26-P).

P 12, 13. XII. 1956.

o zákonu o umělém přerušení těhotenství (t. 203).

23, 19. XII. 1957; 29.

o zákonném opatření předsednictva NS o vedoucích odborů rad národních výborů (t. 32-P).

P 15, 10. VII. 1958.ISP (příhlásit)