Engelbert Toman

Narozen: v roce 1906

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TOMAN Engelbert

L

47. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. výb. t. 20-P

(zákonné opatření předsednictva NS, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organizacích).

P 8, 1. VI. 1956.

rozp. a hosp. a zdrav. výb. zpr. t. 78

(zákon o zkrácení pracovní doby).

13, 24. IX. 1956; 7.

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 140

(zákon o podnikových fondech pracujících).

18, 18. IV. 1957; 230.

úst. práv. a rozp. a hosp. výb. zpr. t. 266

(zákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly).

27, 17. X. 1958; 153.

úst. práv. a rozp. a hosp. výb. zpr. t. 310

(vlád. nař. ze dne 6. března 1959 č. 15 Sb. o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru).

32, 12. V. 1959; 66.

Řeč v rozpravě:

o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska (t. 31).

8, 30. VIII. 1955; 32.ISP (příhlásit)