Mikuláš Svítek

Narozen: v roce 1916

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SVÍTEK Mikuláš

B, KSČ

103. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., zeměď.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 154.

(zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic.)

19, 5. VII. 1957; 91.ISP (příhlásit)