Vilém Štambera

Narozen: v roce 1914

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTAMBERA Vilém

KSČ

177. (Mor. Krumlov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 20.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 55

vlád. nař. z 22. II. 1956 č. 8 Sb. o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání).

12, 1. VIII. 1956; 166.

rozp. a hosp. výb. t. 27-P

(zákonné opatření předsednictva NS o těžbě rašelin).

P 12, 13. XII. 1956.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu za rok 1956 (t. 192).

20, 30. X. 1957; 41.ISP (příhlásit)