Ladislav Soukup

Narozen: v roce 1926

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SOUKUP Ladislav

B

Slib vykonal 1, 13, XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 3. 3. 1958;

26, 3. VII. 1958; 12.

Nástupcem se stal Josef Trhlík.ISP (příhlásit)