Jindřich Sommer

Narozen: v roce 1922

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SOMMER Jindřich

B, KSČ

39. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. úst. práv.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 124

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů).

16, 6. III. 1957; 18.

úst. práv. výb. zpr. t. 290

(vládní nařízení ze dne 5. XII. 1958 č. 81 Sb., o správě národního majetku, vydanému podle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 63/1958 Sb., o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé).

30, 20. II. 1959; 150.

úst. práv. výb. zpr. t. 386

(zákon o volbách do národních výborů).

37, 9. IV. 1960; 31.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zkrácení pracovní doby (t. 78)

13, 24. IX. 1956; 10.ISP (příhlásit)