Břetislav Sommer

Narozen: v roce 1927

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SOMMER Břetislav

KSČ

206. (Šumperk)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 22.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 30. VII. 1956.

11, 31. VII. 1956; 82.ISP (příhlásit)