Ing. Zdeněk Smékal

Narozen: v roce 1921

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SMÉKAL Zdeněk, Ing.

KSČ

163. (Žďár nad Sázavou)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 20.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp. od 18. 4. 1957

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 91.ISP (příhlásit)