Ludmila Šmehlíková

Narozena: v roce 1922

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠMEHLÍKOVÁ Ludmila

KSČ

264. (Krnov)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců od 15. 12. 1958.

Výb. dočas., mandát.

Zvolena členkou komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 89) a o zákonu o sociálním zabezpečení (t. 90); mluví též o šestém snížení maloobchodních cen spotřebního zboží.

14, 30. XI. 1956; 107.

o Smlouvě mezi ČSR a NDR o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech (t. 114).

16, 6. III. 1957; 80.

o zákonu o místním hospodářství (t. 351).

34, 19. XI. 1959; 68.

o zákonu o územním členění státu (t. 383).

37, 9. IV. 1960; 16.ISP (příhlásit)