JUDr. Václav Škoda

Narozen: v roce 1913
Zemřel: v roce 1989

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠKODA Václav, JUDr.

KSČ

68. (Č. Budějovice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 9.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován náměstkem předsedy vlády 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 6.

Zproštěn funkce náměstka předsedy vlády 16. VI. 1956 a jmenován ministrem spravedlností.

11, 30. VII. 1956; 4.ISP (příhlásit)