Čestmír Skála

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SKÁLA Čestmír

KSS

280. (Trenčín II.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 26.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. úst. práv. 14. 12. 1954 - 20. 2. 1959.

Zpravodajem:

Vlád. návrh t. 18-P

(zákonné opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích).

P 7, 12. IV. 1956.ISP (příhlásit)