Jan Šimánek

Narozen: v roce 1904

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠIMÁNEK Jan

KSČ

21. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Rada poslanců od 19. 3. 1957.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 91

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací (t. 86).

14, 30. XI. 1956; 118.ISP (příhlásit)