Svatopluk Sedláček

Narozen: v roce 1920

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SEDLÁČEK Svatopluk

KSČ

233. (Gottwaldov-okres)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 24.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zdrav.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o místním hospodářství (t. 351).

34, 19. XI. 1959; 76.ISP (příhlásit)