Josef Šafařík

Narozen: v roce 1890

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠAFAŘÍK Josef

ČS

164. (Havlíčkův Brod)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 20.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult.

Zpravodajem:

úst. práv. a kult. výb. zpr. t. 70

(zákon o státní ochraně přírody).

12, 1. VIII. 1956; 152.

kult. výb. zpr. t. 221.

(zákon o kulturních památkách).

25, 17. IV. 1958; 39.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o divadelní činnosti (divadelní zákon) (t. 188).

20, 31. X. 1957; 70.

o zákonu o osvětové činnosti (osvětový zákon (t. 316), o zákonu o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) (t. 315), o zákonu o muzeích a galeriích (t. 317).

33, 9. VII. 1959; 193.ISP (příhlásit)