Jan Rovný

Narozen: v roce 1924

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ROVNÝ Jan

L

100. (Karl. Vary)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. úst. práv.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. t. 13-P

(zákonné opatření předsednictva NS o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek).

P 6, 15. XII. 1955.

(zákonné opatření předsednictva NS, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky). P 12, 13. XII. 1956.

úst. práv. výb. t. 32-P.

(zákonné opatření předsednictva NS o vedoucích odborů rad národních výborů.

P 15, 10. VII. 1958.ISP (příhlásit)