JUDr. Ignác Rendek

Narozen: v roce 1920

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RENDEK Ignác, JUDr.

KSS

360. (Vranov-Humenné)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 31.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr. do 18. 4. 1957

Výb. úst. práv. od 18. 4. 1957.

úst. práv. výb. zpr. t. 71

(úst. zákon o slovenských národních orgánech).

11, 31. VII. 1956; 100.

úst. práv. výb. zpr. t. 149

(zákon o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů.)

19, 4. VII. 1957; 4

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 340

(o Státní plánovací komisi).

33, 8. VII. 1959; 79.ISP (příhlásit)