Jozef Púčik

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PÚČIK Jozef, Ing.

KSČ

312. (Banská Bystrica)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 10.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Jmenován ministrem chemického průmyslu 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 7.ISP (příhlásit)