Julie Prokopová-Škrabálková

Narozena: v roce 1890
Zemřela: v roce 1960

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PROKOPOVÁ Julie

KSČ

63. (Č. Budějovice)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 14.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců.

Výb. zahr.

Zpravodajem:

zahr. a úst. práv. výb. zpr. t. 25

(Úmluva o výsadách a imunitách Organizace Spojených národů).

7, 24. V. 1955; 66.

zahr. výb. zpr. t. 68

(Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií).

12, 1. VIII. 1956; 144.

zahr. a úst. práv. výb. zpr. t. 238.

(Úmluva o vymáhání výživného v cizině, podepsaná v New Yorku dne 20. června 1956).

26, 3. VII. 1958; 71.

zahr. a zdrav. výb. zpr. t. 333.

(Úmluva mezi Československou republikou a Maďarskou lid. republikou o spolupráci na poli sociální politiky).

33, 8. VII. 1959; 90.

Návrhy iniciativní:

na vydání ústavního zákona o slovenských národních orgánech, t. 66.

11, 31. VII. 1956; 100.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 18. IV. 1957; 180.ISP (příhlásit)