Ing. Dr. Pavel Potužák, Prof.

Narozen: v roce 1895

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POTUŽÁK Pavel, Ing. Dr.

B

4. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 11.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Výb. kult.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 35.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 80

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách).

13, 24. IX. 1956; 35.

kult. výb. zpr. t. 187

(zákon o Československé akademii věd).

20, 31. X. 1957; 79.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 30. VII. 1956.

11, 31. VII. 1956; 67.

o rozpočtovém zákonu na rok 1959 (t. 288).

30, 20. II. 1959, 125.ISP (příhlásit)