Antonín Pospíšil

Narozen: v roce 1903
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POSPÍŠIL Antonín

L

162. (Polička-Hlinsko)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 11.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem dopravy 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 7.

Zproštěn úřadu ministra dopravy dne 8. I. 1958 a téhož dne jmenován ministrem energetiky.

24, 15. IV. 1958; 6.ISP (příhlásit)