Jindřich Pešák

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PEŠÁK Jindřich

KSČ

173. (Jihlava-okres-Havl. Brod)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 20.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců 13. 12. 1954.

Výb. zeměd. od 10. 2. 1956.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 54

(vlád. nař. z 20. I. 1956 č. 2 Sb., o organizaci lesního hospodářství).

12, 1. VIII. 1956; 158.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 17. IV. 1957; 119.

o zákonu o jednotných zemědělských družstvech (t. 328),

o zákonu o výkupu zemědělských výrobků (t. 330),

o zákonu o zemědělské dani (t. 329),

o zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu (t. 312.)

33, 9. VII. 1959; 138.ISP (příhlásit)