Václav Pašek

Narozen: v roce 1903
Zemřel: v roce 1968

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PAŠEK Václav

KSČ

86. (Plzeň)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí (t. 322).

33, 8. VII. 1959; 12.

Zpravodajem:

výb. zeměd., kult., zdrav., úst. práv., rozp. a hosp. zpr. t. 262

(zákon o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé).

27, 16. X. 1958; 22. 115.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 30. VII. 1956.

11, 31. VII. 1956; 94.

rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 15. IV. 1958; 122.

o zákonu o placené dovolené na zotavenou (t. 363).

35, 18. XII. 1959; 9.ISP (příhlásit)