Antonín Novotný

Narozen: v roce 1904
Zemřel: v roce 1975

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NOVOTNÝ Antonín

KSČ

14. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 9.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

10, 9. II. 1956; 12.

18, 18. IV. 1957; 218.

Zvolen presidentem republiky 19. XI. 1957.

Nástupcem se stal Krček Antonín.

Přítomen při plenárním zasedání NS:

24, 15. 4. 1958.ISP (příhlásit)