Josef Němec

Narozen: v roce 1906
Zemřel: v roce 1980

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NĚMEC Josef

KSČ

18. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé (t. 250),

27, 16. X. 1958; 46.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 116.ISP (příhlásit)