František Kutiš

Narozen: v roce 1908
Zemřel: v roce 1970

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUTIŠ František

KSČ

61. (Č. Budějovice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 14.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 170

(Obchodní smlouva mezi vládou Československé republiky a Císařskou ethiopskou vládou).

19, 5. VII. 1957; 128.

zahr. výb. zpr. t. 352

(Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Bulharskou lid. republikou, podepsaná v Praze dne 27. května 1959).

34, 19. XI. 1959; 93.

Řeč v rozpravě:

o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska (t. 31).

8, 30. VIII. 1955; 39.ISP (příhlásit)