JUDr. Jaroslav Krofta

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KROFTA Jaroslav, JUDr.

KSČ

88. (Plzeň)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Výb. dočas., úst. práv., rada poslanců.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

10, 9. II. 1956; 12.

18, 18. IV. 1957; 218.

25, 16. IV. 1958; 7.

36, 18. II. 1960; 183.

Zpravodajem:

dočas. výb. zpr. t. 4

(zákon o jednacím řádu Národního shromáždění). 3, 14. XII. 1954; 117.

vlád. návrh t. 1-P

(zákonné opatření předsednictva NS o státní správě ve věcech plavby).

P 2, 28. XII. 1954.

vlád. návrh t. 2-P

(zákonné opatření předsednictva NS o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu).

P 2, 28. XII. 1954.

vlád. návrh t. 6-P

(zákonné opatření předsednictva NS, kterým se zřizuje presidium nejvyššího soudu).

P 4, 31. III. 1955.

úst. práv. výb. t. 10-P

(zákonné opatření předsednictva NS o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platový řád).

P 5, 22. XI. 1955.

úst. práv. výb. t. 19-P

(zákonné opatření předsednictva NS o sjednocení disciplinárních předpisů v oboru ministerstva spojů).

P 9, 28. VI. 1956.

úst. práv. výb. zpr. t. 150

(zákon o kárné odpovědnosti soudců lidových a krajských soudů).

19, 4. VII. 1957; 44.

předsednictva NS t. 33-P

(zákonné opatření předsednictva NS o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek).

P 16, 18. XII. 1958.

vlád. návrh t. 35-P

(zákonné opatření předsednictva NS o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti).

P 18, 28. IX. 1959.

úst. práv. výb. zpr. t. 384

(ústavní zákon o změně ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a ústavního zákona o národních výborech.

37, 9. IV. 1960; 22.

Řeč v rozpravě:

o trestních a soudních zákonech (t. 101, 102, 103, 104).

15, 19. XII. 1956; 65.

o zákonném opatření předsednictva NS o vedoucích odborů rad národních výborů (t. 32-P).

P 15, 10. VII. 1958.ISP (příhlásit)