František Krajčír

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KRAJČÍR František

KSČ

136. (Hradec Králové)

Slib vykonal 4, 21. III. 1955; 6.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem vnitřního obchodu 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 6.ISP (příhlásit)